De Corona-crisis kent meerdere kanten. Het virus zelf en zijn vele slachtoffers. De maatregelen die grote gevolgen hebben voor de maatschappij. De angst die bij veel mensen speelt. De gevolgen van het sociaal isolement voor mensen en kinderen die daar kwetsbaar voor zijn. En zo zijn er nog veel meer negatieve gevolgen te zien en te noemen.

Hier ga ik het juist over de andere kant hebben. De positieve kant. Dat klinkt heel cru misschien, hoe kan de Corona-crisis nu een positieve kant hebben? Sterker nog, ik zie dat er zelfs heel wat cadeautjes zijn ten gevolge van de Corona-crisis. Niet alleen voor de natuur en voor de aarde, en voor mensheid. Maar op het kleine vlak, de micro economie. De mini maatschappij, het gezin, de mens en zijn zelfreflectie. En ook voor de kindjes die gaan komen.

Immers, door de maatregelen mochten we ineens dingen niet meer doen die we zo normaal vonden. Waar we soms zelfs van baalden zo nu en dan. Naar school gaan, met het OV reizen, de drukte buiten. Nu het niet mocht zagen we dat het eigenlijk een privilege was om naar school te gaan, om op pad te kunnen hoe je wil en waar je naar toe wil. Wat voor een vrijheid wij eigenlijk hebben.

En zo kom ik op het ABC-effect. Ik zie een paar thema’s terugkomen door de maatregelen:

Aandacht. We hebben meer aandacht voor elkaar. Meer aandacht voor de mensen in ons gezin, want de spelletjes kwamen weer uit de kast en er zijn nog nooit zoveel legpuzzels gemaakt als in de afgelopen weken. Maar ook aandacht voor de geliefden die we niet meer konden zien of bezoeken. Die we niet meer konden verblijden met persoonlijke aandacht. Daar vonden we andere mogelijkheden voor. Virtueel aandacht schenken, door elkaar te (video)bellen. Een kaart sturen, of een tekening van de kinderen. Maar ook aandacht voor de medemens die je normaal misschien niet altijd in de gaten had. De eenzame buurman en de mensen in het plaatselijke verzorgingstehuis. De kinderen en hun Berenjacht.

Bewustwording. We werden meer bewust van wat allemaal voor normaal werd aangenomen voordat Corona in ons leven kwam. En genoten dan ook bewust van de dingen die we wel konden doen. Een blokje om, wandelen, de zon voelen op ons gezicht, de bloemen die gewoon doorgroeiden, de lente die gewoon ontsprong. En ook bewust wording van de interne processen. Kreeg je angst door alle berichten? Voelde je vertrouwen? En vervolgens bewust kiezen waar je aandacht aan geeft. Scherm je je af voor alle berichtgevingen en keek je selectief zodat de angst kon verminderen. Deed je mee met de spirituele spurt die je ook om je heen zag, ging je mee mediteren met mondiale meditatie momenten en voedde je je vertrouwen en liefde hier mee?

Connectie. Verbinden met elkaar. Op andere manieren dan de fysieke manier. Online mogelijkheden zoeken om toch contact te hebben met elkaar. Ook op zakelijk gebied. Niet alles hoeft live, je kan ook de virtuele verbinding zoeken. En verbinding omdat we allemaal dezelfde tijd meemaken nu. Ieder op zijn eigen manier. Maar wel hetzelfde als oorzaak. Het Corona-virus.

Zo kan ik nog legio andere woorden en cadeautjes aan het ABC plakken, maar ik beperk mij tot bovenstaande drie thema’s. En maak ik brug naar de zwangeren in deze tijd. Richt je je op het ABC; Op de aandacht voor je baby. En aandacht voor jezelf. Zorg goed voor jezelf en verwen je in deze tijd extra. De aandacht die je aan jezelf besteed, komt ook ten goede van je baby. Wees Bewust van wat je toelaat en waar je je voor afschermt. Wees je bewust van dat je kindje bewust deze periode heeft gekozen om geboren te gaan worden. Het is een heel speciale periode. Jij kan kiezen of je dit mooi-speciaal vindt, of naar-speciaal Je kindje heeft zijn keuze daarin al gemaakt. En tenslotte; Connectie. Maak contact met je kindje. Fysiek met je handen op je buik. En mentaal, door in gedachten te praten met je baby en uit te leggen wat er allemaal speelt en wat het met jou doet. Maar dat jouw baby veilig is, daar in mama’s buik. 

Zo zorg je ervoor dat deze Corona-crisis ook cadeautjes heeft naast de andere gevolgen. Zie de cadeautjes, geef die aandacht. Wat je aandacht geeft, groeit. Laat het vooral de mooie dingen zijn die hierdoor groeien.

 

Met warme groet,

Esther Hut